no-img
پارسیان مقاله|بانک مقالات دانشجویی

تئاتر بایگانی - پارسیان مقاله|بانک مقالات دانشجویی


پارسیان مقاله|بانک مقالات دانشجویی
مطالب ویژه

مطالب

موضوع : تئاتر
دانلود تعزیخ مسلم ترکی از برادران مقصودی در بکندی قزوین

دانلود تعزیخ مسلم ترکی از برادران مقصودی در بکندی قزوین


دانلود تعزیخ مسلم ترکی از برادران مقصودی در بکندی قزویناسامی ذاکرین : صادق مقصودی . اصغر مقصودی . مهدی نوروزی . اسماعیل غفوری و ...  شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر خواهد شد و می توانید دانلود کنید .انشالله که از کارهای ما استفاده بیشتری کنید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / فوریه / 2018   بازدید : 25    نویسنده : parsianm
دانلود تعزیه فاطمه زهرا ترکی از گروه برادران مقصودی در بکنی قزوین

دانلود تعزیه فاطمه زهرا ترکی از گروه برادران مقصودی در بکنی قزوین


دانلود تعزیه فاطمه زهرا ترکی از گروه برادران مقصودی در بکنی قزویناسامی ذاکرین : صادق مقصودی . اصغر مقصودی . مهدی نوروزی . اسماعیل غفوری و ...   شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر خواهد شد و می توانید دانلود کنید .انشالله که از کارهای ما استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / فوریه / 2018   بازدید : 23    نویسنده : parsianm
دانلود تعزیه تصویری امام حسین (ع) از مسعود صفری نوه استاد مشایخی سال 96 رزجرد

دانلود تعزیه تصویری امام حسین (ع) از مسعود صفری نوه استاد مشایخی سال 96 رزجرد


دانلود تعزیه تصویری امام حسین (ع) از مسعود صفری نوه استاد مشایخی سال 96 رزجردتعزیه تصویری کامل از مسعود صفری نوه استاد رضا مشایخی سال 96 در رزجرد همراه با اساتید خوب کشور را براتون گذاشتم میتونید دانلود کنید . شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / فوریه / 2018   بازدید : 25    نویسنده : parsianm
دانلود تعزیه تصویری کامل از مسعود صفری نوه استاد رضا مشایخی سال 96 رزجرد قزوین

دانلود تعزیه تصویری کامل از مسعود صفری نوه استاد رضا مشایخی سال 96 رزجرد قزوین


دانلود تعزیه تصویری کامل از مسعود صفری نوه استاد رضا مشایخی سال 96 رزجرد قزوینتعزیه تصویری کامل از مسعود صفری نوه استاد رضا مشایخی سال 96 در رزجرد همراه با اساتید خوب کشور را براتون گذاشتم میتونید دانلود کنید . شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / فوریه / 2018   بازدید : 21    نویسنده : parsianm
دانلود تعزیه صوتی کامل علی اکبر از مهدی کلانتری همراه با اساتید بنام کشور در زیاران

دانلود تعزیه صوتی کامل علی اکبر از مهدی کلانتری همراه با اساتید بنام کشور در زیاران


دانلود تعزیه صوتی کامل علی اکبر از مهدی کلانتری همراه با اساتید بنام کشور در زیاراناسامی ذاکرین : مهدی کلانتری . ابوالفضل صابری . حمزه کاظمی . سید جواد شازندی . امینی . جواد چشمه . مجید ربانی شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر خواهد شد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / فوریه / 2018   بازدید : 19    نویسنده : parsianm
دانلود تعزیه بازار شام و وفات حضرت رقیه سال 92 در زیاران

دانلود تعزیه بازار شام و وفات حضرت رقیه سال 92 در زیاران


دانلود تعزیه بازار شام و وفات حضرت رقیه سال 92 در زیاراناسامی ذاکرین : مهدی کلانتری . ابوالفضل صابری . حمزه کاظمی . سید جواد شازندی . امینی . جواد چشمه . مجید ربانی شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر خواهد شد و می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / فوریه / 2018   بازدید : 26    نویسنده : parsianm
دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت قاسم توسط مهدی کلاتری در زیاران

دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت قاسم توسط مهدی کلاتری در زیاران


دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت قاسم توسط مهدی کلاتری در زیاراناسامی ذاکرین : مهدی کلانتری . ابوالفضل صابری . حمزه کاظمی . سید جواد شازندی . امینی . جواد چشمه . مجید ربانی شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر خواهد شد و می توانید دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / فوریه / 2018   بازدید : 20    نویسنده : parsianm
دانلود تعزیه صوتی کامل مسلم ابن عقیل توسط ابوالفضل صابری در زیاران

دانلود تعزیه صوتی کامل مسلم ابن عقیل توسط ابوالفضل صابری در زیاران


دانلود تعزیه صوتی کامل مسلم ابن عقیل توسط ابوالفضل صابری در زیاراناسامی ذاکرین :  ابوالفضل صابری . حمزه کاظمی . سید جواد شازندی .  کلانتری . امینی . جواد چشمه . مجید ربانی شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر خواهد شد و می توانید دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / فوریه / 2018   بازدید : 20    نویسنده : parsianm
دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسن (ع) توسط ابوالفضل صابری در زیاران

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسن (ع) توسط ابوالفضل صابری در زیاران


دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسن (ع) توسط ابوالفضل صابری در زیاراناسامی ذاکرین : مهدی کلانتری . ابوالفضل صابری . حمزه کاظمی . سید جواد شازندی . امینی . جواد چشمه . مجید ربانی شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر خواهد شد و می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / فوریه / 2018   بازدید : 20    نویسنده : parsianm
دانلود تعزیه صوتی کامل طفلان مسلم . صابری و شازندی در زیاران

دانلود تعزیه صوتی کامل طفلان مسلم . صابری و شازندی در زیاران


دانلود تعزیه صوتی کامل طفلان مسلم . صابری و شازندی در زیاراناسامی ذاکرین : مهدی کلانتری . ابوالفضل صابری . حمزه کاظمی . سید جواد شازندی . امینی . جواد چشمه . مجید ربانی شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر خواهد شد و می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / فوریه / 2018   بازدید : 21    نویسنده : parsianm